Katedra

Współpraca z innymi jednostkami naukowymi

Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31 współpracuje w zakresie prac badawczych z licznymi osrodkami w kraju i za granicą:
- Instytut Badań Systemowych PAN w Warszawie,
- Budapest University of Technology and Economy,
- Institute of Computational Mathematics and Mathematical Geophysics (Rosja),
- Ghent University, Gandawa (Belgia),
- Uniwersytet Narodowy "Lvivska Politechnika", Katedra Komputerowych Systemów Automatyki,
- Techniczny Uniwersytet Narodowy Ukrainy "Kijowski Instytut Politechniczny", Katedra Automatyki i Sterowania w Systemach Technicznych,
- Iwate Prefectural University, (Japonia).

Adres

Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych (E-31)
Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska
ul. Warszawska 24
31-155 Kraków

Kierownictwo

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Samotyy
Kierownik Katedry Automatyki i Technik Informacyjnych (E-31)
Head of Department of Automatic Control & IT (E-31)

Sekretariat:

mgr inż. Ewa Biały
email: ebialy@pk.edu.pl
tel.: (12) 628-26-85, tel./fax: (12) 628-26-25
Budynek Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, pok. 100A