Informatyka

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2019/2020:

Informatyka, studia stacjonarne I stopnia:

Symulacja komputerowa (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Rachunek prawdopodobieństwa i stytystyka (wykład, laboratorium komputerowe)

Systemy baz danych (wykład, projekt)

Metody programowania (wykład, laboratorium komputerowe)

Matematyka dyskretna (wykład, ćwiczenia)

Sieci komputerowe (laboratorium)

Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia:

Sieci komputerowe (laboratorium)