Informatyka

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2016/2017:

 

Informatyka, studia stacjonarne I stopnia:

Symulacja komputerowa (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Rachunek prawdopodobieństwa i stytystyka (wykład, laboratorium komputerowe)

Metody programowania (wykład, laboratorium komputerowe)

Sieci komputerowe (laboratorium komputerowe)

 

Informatyka, studia niestacjonarne I stopnia:

Sieci komputerowe (laboratorium komputerowe)