Energetyka

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2016/2017:

 

Energetyka, studia stacjonarne I stopnia:

Technologia informacyjna (wykład, laboratorium komputerowe)

Użytkowe pakiety programowe (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Podstawy automatyki (wykład, laboratorium komputerowe, ćwiczenia)

Miernictwo elektryczne w energetyce (wykład, laboratorium)

 

Energetyka, studia niestacjonarne I stopnia:

Technologie informacyjne (wykład, laboratorium komputerowe)

Podstawy automatyki (wykład, laboratorium komputerowe, ćwiczenia)