Energetyka

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2017/2018:

 

Energetyka, studia stacjonarne I stopnia:

Technologia informacyjna (wykład)

Podstawy automatyki (wykład, laboratorium, ćwiczenia)

Miernictwo elektryczne w energetyce (wykład, laboratorium)

 

Energetyka, studia niestacjonarne I stopnia:

Technologie informacyjne (wykład, laboratorium komputerowe)

Podstawy automatyki (wykład, laboratorium, ćwiczenia)

Miernictwo elektryczne w energetyce (wykład, laboratorium)