Elektrotechnika

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2016/2017:

 

Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia:

Technologie informacyjne i wstęp do informatyki (wykład, laboratorium komputerowe)

Komputerowe systemy sterowania (wykład, laboratorium komputerowe)

Sieci komputerowe (laboratorium komputerowe)

Identyfikacja układów dynamicznych (wykład, laboratorium komputerowe)

Sterowniki programowalne (wykład, laboratorium komputerowe)

Probabilistyka w zastosowaniach technicznych (wykład, laboratorium komputerowe)

Automatyka (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Modelowanie układów dynamicznych (wykład, laboratorium komputerowe)

Synteza cyfrowych układów sterowania (wykład, laboratorium komputerowe)

Metrologia elektryczna - analogowa (wykład, laboratorium, ćwiczenia)

Modelowanie zagadnień matematyczno-fizycznych w Matlab (laboratorium komputerowe)

 

Komputerowa technika pomiarowa (wykład, laboratorium komputerowe)

 

Programowanie w C++ (wykład, laboratorium komputerowe)

 

 

Elektrotechnika, studia stacjonarne II stopnia:

Inżynieria sterowania / Metody i algorytmy automatyki  (wykład, laboratorium komputerowe)

Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Problemy i metody diagnostyki (wykład, projekt)

Pomiary elektryczne wielkosci nieelektrycznych (wyklad, laboratorium)

Metody numeryczne w technice (wyklad, laboratorium komputerowe)

 

Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia:

Technologie informacyjne i wstęp do informatyki (wykład, laboratorium komputerowe)

Przemyslowe uklady automatyki(wykład, laboratorium komputerowe)

Modelowanie zagadnień matematyczno-fizycznych w Matlab (laboratorium komputerowe)

Informatyka (wykład, laboratorium komputerowe)

Automatyka (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Metrologia elektryczna (Wykład, laboratorium)

Komputerowe układy pomiarowe (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Użytkowe pakiety programowe Matlab-Simulink (wykład, projekt)

 

Elektrotechnika, studia niestacjonarne II stopnia:

Inżynieria sterowania (wykład, laboratorium komputerowe)

Sterowniki programowalne (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (wykład, laboratorium)

Metody i algorytmy optymalizacji (wykład, ćwiczenia,laboratorium komputerowe, projekt)

Sztuczna inteligencja w zagadnieniach sterowania (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Algorytmy i struktury danych (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Przetwarzanie informacji w automatyce (wykład, laboratorium komputerowe)

Oprogramowanie systemów czasu zreczywistego (wykład, laboratorium)

Elektrotechnika i uklady sztucznej inteligencji w budownictwie (projekt)

Komputerowe sieci przemyslowe (wykład, laboratorium, projekt)

Inżynieria wiedzy w zagadnieniach sterowania (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Programowanie w języku C++ ( wykład, projekt, laboratorium komputerowe)

Teoria i metody sterowania (wykład, ćwiczenia, projekt, laboratorium)

Modelowanie komputerowe i wykrywanie uszkodzeń (wykład, projekt, laboratorium)

Analiza komputerowa systemów elektrycznych (wykład, projekt, laboratorium)