Elektrotechnika

Przedmioty prowadzone w roku akademickim 2019/2020:

Elektrotechnika, studia stacjonarne I stopnia:

Technologie informacyjne i wstęp do informatyki (wykład, laboratorium komputerowe)

Komputerowe systemy sterowania (wykład, laboratorium)

Sieci komputerowe (laboratorium komputerowe)

Identyfikacja układów dynamicznych (wykład, laboratorium komputerowe)

Sterowniki programowalne (wykład, laboratorium komputerowe)

Probabilistyka w zastosowaniach technicznych (wykład, laboratorium komputerowe)

Automatyka (wykład, laboratorium, projekt)

Modelowanie układów dynamicznych (wykład, laboratorium komputerowe)

Synteza cyfrowych układów sterowania (wykład, laboratorium)

Sztuczna inteligencja (wykład, laboratorium)

Metrologia elektryczna analogowa (wykład, laboratorium, ćwiczenia)

 

Metrologia elektryczna cyfrowa (wykład, laboratorium, ćwiczenia)

Komputerowa technika pomiarowa (wykład, laboratorium)

 

Programowanie w C++ (wykład, laboratorium komputerowe)

 

 

Elektrotechnika, studia stacjonarne II stopnia:

Inżynieria sterowania / Metody i algorytmy automatyki  (wykład, laboratorium komputerowe)

Przetwarzanie i transmisja sygnałów elektrycznych (wykład, laboratorium komputerowe, projekt)

Pomiary elektryczne wielkosci nieelektrycznych (wyklad, laboratorium)

Metody numeryczne w technice (wyklad, laboratorium komputerowe)

 

Elektrotechnika, studia niestacjonarne I stopnia:

Technologie informacyjne i wstęp do informatyki (wykład, laboratorium)

Przemyslowe uklady automatyki(wykład, laboratorium)

Informatyka (wykład, laboratorium komputerowe)

Automatyka (wykład, laboratorium, projekt)

Metrologia elektryczna (Wykład, laboratorium)

Komputerowe układy pomiarowe (wykład, laboratorium, projekt)

 

Elektrotechnika, studia niestacjonarne II stopnia:

Inżynieria sterowania (wykład, laboratorium)

Sterowniki programowalne (wykład, laboratorium, projekt)

Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych (wykład, laboratorium)

Elektrotechnika i uklady sztucznej inteligencji w budownictwie (wykład, projekt)