Dydaktyka

Katedra Automatyki i Technik Informacyjnych E-31 prowadzi obecnie zajęcia dydaktyczne na czterech kierunkach:

Elektrotechnika i Automatyka, Informatyka, Informatyka w Inżynierii Komputerowej oraz Infotronika.